Gratis telefonisch adviesgesprek!
Scherpe prijs
We doen wat moet en niet meer!

Cursus preventiemedewerker

Volgens de Arbowet is ieder bedrijf verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Bij bedrijven tot 25 personeelsleden mag de directeur of eigenaar dit zelf doen. Daarboven moet een werknemer deze functie uitoefenen. De preventiemedewerker heeft als taak om samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners te zorgen voor een veilig en gezond werkklimaat.

Cursus inplannen?

Stuur ons een mail info@in1keerARBO.nl
Of bel direct met de planning 0850667404

Wettelijke taken

De preventiemedewerker heeft 3 wettelijke taken:

 • Het opstellen of mede laten opstellen van de Ri&E (Risico inventarisatie en Evaluatie)
 • De OR of personeelsvertegenwoordiging adviseren over een goed arbeidsomstandigheden beleid en over de te nemen maatregelen hiervoor
 • Deze maatregelen implementeren en uitvoeren

Verder stelt de ARBO wet dat de preventiemedewerker voldoende opgeleid en voldoende tijd krijgt om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Vanaf 1 juli 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet.

De grootste wijziging is dat de positie van de preventiemedewerker versterk wordt. De werkgever heeft instemming van de OR/PVT nodig voor zowel de keuze van de preventiemedewerker als positionering van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Hierdoor krijgt de benoeming van de preventiemedewerker draagvlak binnen de organisatie en ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het preventiebeleid.

Nieuw is dat de preventiemedewerker er een taak bij krijgt. Hij heeft de taak om te adviseren aan de ARBO-arts en hier nauw mee samen te werken.

Werkzaamheden van de preventiemedewerker

 • Medewerking verlenen aan het opstellen van een Risico inventarisatie en Evaluatie en het uitvoeren van het Plan van Aanpak
 • Samenwerken met de OR/PVT of werknemers over maatregelen die genomen zijn of genomen moeten worden voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
 • Uitvoeren van de maatregelen of het aansturen hiervan

Inhoud van de cursus

 • Preventietaken en Arbowet
 • De RI&E en het Plan van Aanpak
 • De invloed van medezeggenschap op preventietaken
 • De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
 • Voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen op de werkvloer

Cursusmateriaal

U ontvangt bij deze cursus een cursusboek met een uitgebreid naslagwerk. Hierin is opgenomen:

 • Model aanstellingsbrief preventiemedewerker
 • Relevante artikelen uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 • Relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 • Overzicht ARBO-informatiebladen
 • Gebodsborden

Diploma

 • Certificaat (bewijs van deelname)

Kosten

 • € 335,00 p.p. incl. 1 boek - excl. BTW
 • Bij meerdere personen uit 1 organisatie + € 165,00 p.p.
 • Maximaal 5 personen per cursus.

Incompany

Deze cursus kunnen wij ook bij u op het bedrijf verzorgen. Bel of mail ons voor een vrijblijvende prijsopgaaf.

Tijdsduur

 • 1 dagdeel
Bel nu op 085-0667404 Mail ons op info@in1keerarbo.nl