Gratis telefonisch adviesgesprek!
Scherpe prijs
We doen wat moet en niet meer!

Ontruimingsplattegrond overzicht in noodsituaties

Ontruimingsplattegronden zijn duidelijke en overzichtelijke plattegrondtekeningen, welke als hulpmiddel dienen voor de evacuatie van het gebouw en bij de bestrijding van calamiteiten.

De plattegronden dienen opgehangen bij de ingang(en) en clustering van veiligheidsmiddelen zoals bij brandslanghaspels, brandblussers en handbrandmelders. Al onze plattegronden voldoen aan de NEN-EN-ISO 7010 norm.

Inhoud

Op de tekeningen / plattegronden wordt het volgende aangegeven:

  • dwarsdoorsnede van het gebouw (etage);
  • vluchtroutes en (nood)uitgangen;
  • locatie van blusmiddelen,
  • EHBO-middelen,
  • brandmeldcentrale,
  • handbrandmelders,
  • hoofdafsluiters en andere veiligheidsmiddelen;
  • afsluiters gas en water en de hoofdschakelaar van de electriciteit.

Werkwijze

Uitgangspunt voor de plattegronden zijn bouwtekeningen (op schaal) van het gebouw welke de opdrachtgever aan ons dient te verstrekken of door ons wordt ingemeten. De geleverde tekeningen kunnen door ons gecontroleerd worden door middel van een rondgang door het gebouw. Hierbij geven we tevens de locaties van diverse veiligheidsmiddelen aan. Ook adviseren we de meest optimale locaties om de ontruimingsplattegronden op te hangen. Het ophangen van de plattegronden dient door de opdrachtgever gedaan te worden.

De plattegronden worden door een professioneel tekenaar en vormgever vervaardigd. Hierdoor krijgt u niet alleen een pratische maar ook nog eens een prachtige tekening aan de muur. Wij printen deze vervolgens full-color op A3-formaat en A4 formaat op 200 grams papier. Tevens kunnen wij zorg dragen voor het leveren van kliklijsten en het ophangen ervan op locatie.

Doelgroep

De (model)bouwverordening eist voor de volgende gebouwen een ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan/plattegronden:

  • gebouwen met een oppervlakte van meer dan 500m2
  • gebouwen - niet zijnde een woning - die bestaan uit 2 of meer bouwlagen

Uiteraard kan een werkgever of gebouwbeheerder uit hoofde van eigen verantwoordelijkheid ontruimingsplattegronden laten maken. Indien bijvoorbeeld na een brand waarbij gewonden of doden zijn gevallen blijkt dat de directie niet voldoende maatregelen heeft genomen, dan kan deze hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden!

Voorbeeld

Benieuwd naar nog meer voorbeelden van ontruimingsplattegronden?

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte bel 085-0667404 of mail ons gerust.

Bel nu op 085-0667404 Mail ons op info@in1keerarbo.nl