Gratis telefonisch adviesgesprek!
Scherpe prijs
We doen wat moet en niet meer!

Feiten en Cijfers!

Bron: DAS en CBS

________________________________________________________________

Onderzoek bevestigt: arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur

Bron: Inspectie SZW

Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW heeft verricht.

Jaarlijks worden er ruim 2.000 arbeidsongevallen onderzocht door de Inspectie SZW. Arbeidsongevallen waarbij er sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden van het slachtoffer moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW. Over de afgelopen jaren is het beeld van de ernstige arbeidsongevallen in Nederland vrij stabiel gebleven blijkt uit het rapport.

 

Lees verder: artikel inspectie SZW

________________________________________________________________

Monitor Arbeidsongevallen in de bouw 2016

Bron: ARBOUW

In 2015 overkwam bijna acht duizend werknemers in de bouwnijverheid een ongeval dat leidde tot verzuim. Dit komt neer op 6,2 procent van alle werknemers (tabel A). Het ongevallenpercentage is hiermee met 0,3 procentpunt afgenomen ten opzichte van 2014 en ligt iets boven het niveau van 2013 (6,1 procent). Ruim de helft van de ongevallen gebeurde tijdens het werk. De overige ongevallen gebeurden in de vrije tijd of tijdens het woon-werkverkeer. Het aantal werknemers met een arbeidsongeval is afgenomen van 4.630 in 2014 naar 3.920 in 2015 (-15 procent). Het percentage werknemers met een arbeidsongeval is afgenomen van 3,7 procent in 2014 naar 3,1 procent in 2015. Dit percentage ligt iets onder het niveau van 2013 (3,3 procent).

 

Lees verder: artikel ARBOUW 

________________________________________________________________

Meeste arbeidsongevallen onder metaal- en bouwarbeiders

Bron: CBS

Metaal- en bouwarbeiders geven vaker aan een arbeidsongeval te hebben gehad waardoor ze een of meer dagen verzuimden dan werknemers in andere beroepsgroepen. Daarnaast spreken ze hun collega’s meer dan gemiddeld aan op onveilig of ongezond werken. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO wordt uitgevoerd.

 

Lees verder: artikel CBS

Bel nu op 085-0667404 Mail ons op info@in1keerarbo.nl