Gratis telefonisch adviesgesprek!
Scherpe prijs
We doen wat moet en niet meer!

Geen Ri&E?

De Nederlandse Arbeidsinspectie SZW kan direct een boete opleggen als de Risico inventarisatie & Evaluatie (Ri&E) ontbreekt in uw bedrijf. Dit gebeurt niet alleen bij een bedrijfsongeval maar kan ook bij een preventieve inspectie van de Nederlandse Arbeidsinspectie SZW. Ook worden jaarlijks diverse branches aangeschreven om de Ri&E op te sturen ter beoordeling van de Nederlandse Arbeidsinspectie SZW. Het niet hebben van Ri&E is direct beboetbaar en kan u € 4500,00 kosten. Dit terwijl het opstellen van de Ri&E voor een MKB bedrijf met lage risico's tussen de € 750,00 en € 1500,00 kost.

Geen plan van aanpak?

Bij een Ri&E hoort een plan van aanpak waarin is beschreven wanneer en hoe u tekortkomingen op het gebied van veiligheid en geconstateerde veiligheidsrisico's gaat oplossen. Het niet hebben van een plan van aanpak kan u € 3000,00 kosten. Deze beide boetes worden overigens niet gestapeld. Het plan van aanpak is onderdeel van de Ri&E en is in de prijs van onze offerte inbegrepen.

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval moet u in 3 gevallen altijd melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie SZW. 

  • Bij een ongeval met dodelijke afloop
  • Bij een ongeval met een ziekenhuisopname
  • Bij een ongeval met blijvend letsel

Het melden moet direct gebeuren. Is er direct na het ongeval geen sprake van een ziekenhuisopname of blijvend letsel maar gebeurt dit pas later of komt dit later openbaar dan moet u dit alsnog zo snel mogelijk melden.

U moet ook ongevallen melden van personen die werken onder u gezag. Dit zijn niet alleen uw eigen medewerkers maar ook uitzendkrachten en ZZP-ers.

LET OP: Het niet direct melden van een arbeidsongeval kan grote consequenties hebben. De Nederlandse Arbeidsinspectie SZW is dan niet in de gelegenheid gesteld om gedegen onderzoek te doen naar het ongeval. Dit wordt direct beboet met een bedrag van € 50.000,00.

Boeteoplegging

De Nederlandse Arbeidsinspectie SZW kan na onderzoek bij een arbeidsongeval een boete opleggen als er een overtreding is geconstateerd van de arbeidsomstandighedenwet. Er zijn 3 soorten overtredingen:

  • Een overtreding van de Arbowet
  • Een overtreding van het Arbobesluit
  • Een overtreding van de Arboregeling

Bij alle overtredingen zijn er drie categorieën boetes mogelijk.

  • Zware overtreding - wordt vast gesteld door de Nederlandse Arbeidsinspectie SZW en kan oplopen tot maximaal € 85.000,00
  • Overtreding met een directe boete - bestuurlijke boete met normdragen afhankelijk van het incident en de bedrijfsgrote.
  • Overige overtreding - Hiervoor krijgt u eerst een waarschuwing en de gelegenheid om dit op te lossen.

Ook een werknemer kan bij overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet een boete krijgen. Dit boetebedrag is gemaximeerd op € 450,00.

Verzekering

Het niet hebben van een Ri&E kan ook consequenties hebben voor het uitkeren van uw verzekering bij een arbeidsongeval. Uw verzekeraar eist altijd in zijn polis dat u voldoet aan de Nederlandse wet. De Ri&E is onderdeel van de Nederlandse wetgeving. Voldoet u hier niet aan dan kan dit voor uw verzekeraar aanleiding zijn om niet of gedeeltelijk de schade te vergoeden. Bij een arbeidsongeval kan dit grote gevolgen hebben bij bijvoorbeeld blijvende invaliditeit van uw medewerker. Hiermee zijn grote schadebedragen gemoeid die u dan zelf moet dragen. Dit kan zelfs leiden tot een faillissement van uw onderneming en uw privé.

Bel nu op 085-0667404 Mail ons op info@in1keerarbo.nl