Cursus Preventiemedewerker boeken

Vanaf: 295.00

Cursus Preventiemedewerker

Cursus preventiemedewerker

Volgens de ARBO wet is ieder bedrijf verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Bij bedrijven tot 25 personeelsleden mag de directeur of eigenaar dit zelf doen Zie voor een uitgebreide toelichting deze link naar het ARBO portaal van het Ministerie van SZW.

Wettelijke taken:

De preventiemedewerker heeft 3 wettelijke taken:

 • Het opstellen of mede laten opstellen van de Ri&E (Risico inventarisatie en Evaluatie)
 • De OR of personeelsvertegenwoordiging adviseren over een goed arbeidsomstandigheden beleid en over de te nemen maatregelen hiervoor.
 • Deze maatregelen implementeren en uitvoeren.

Verder stelt de ARBO wet dat de preventiemedewerker voldoende opgeleid en voldoende tijd krijgt om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Vanaf 1 juli 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet.

De grootste wijziging is dat de positie van de preventiemedewerker versterk wordt. De werkgever heeft instemming van de OR/PVT nodig voor zowel de keuze van de preventiemedewerker als positionering van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Hierdoor krijgt de benoeming van de preventiemedewerker draagvlak binnen de organisatie en ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het preventiebeleid.

Nieuw is dat de preventiemedewerker er een taak bij krijgt. Hij heeft de taak om te adviseren aan de ARBO-arts en hier nauw mee samen te werken.

Werkzaamheden van de preventiemedewerker:

 • Medewerking verlenen aan het opstellen van een Risico inventarisatie en Evaluatie en het uitvoeren van het plan van aanpak.
 • Samenwerken met de OR/PVT of werknemers over maatregelen die genomen zijn of genomen moeten worden voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Uitvoeren van de maatregelen of het aansturen hiervan.

Inhoud van de cursus:

 • Preventietaken en Arbowet
 • De Ri&E en het plan van aanpak
 • De invloed van medezeggenschap op preventietaken
 • De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
 • Voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen op de werkvloer
 • Examen NIBHV

Cursusmateriaal:

U ontvangt bij deze cursus een cursusboek met een uitgebreid naslagwerk. Hierin is opgenomen:

 • Model aanstellingsbrief preventiemedewerker
 • Relevante artikelen uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 • Relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 • Overzicht arbo-informatiebladen
 • Gebodsborden

Verzorging tijdens de cursus:

 • Koffie, thee en een koek
 • Lunch
 • Zaal is voorzien van airco

Dilpoma:

 • NIBHV Certificaat

Kosten:

 • € 295,00 p.p. excl. BTW

 

 

 

 

 

 

Cursus Datum Tijd Locatie Opties
Geen gegevens beschikbaar.
...

Kosten cursus preventiemedewerker:

 

€ 295,00 p.p. excl. BTW

incl. NIBHV cursusboek

incl. NIBHV certificaat

Incl. koffie, thee, lunch